Добровільне страхування майна у м.Львів

Об'єкти страхування:

Можуть бути прийняті на страхування:
будівлі  і промислові споруди, школи, лікарніаеропорти й т.п.;
машини, обладнання й інвентар;
матеріальні цінностітому числісировина, напівфабрикати);
товари, що знаходяться у використанні;
матеріальні цінності, які виготовлені Страхувальником;
майно, отримане Страхувальником внаслідок Договірних відносин;
обладнання приміщень;
зовнішнє обладнаннявітрини, вітражідзеркала, рекламні вивіски, щитивіконне  скло;
житлові  будинки, дачні (садові) будинки та господарські будівлі;
предмети домашнього інтер'єру, ужитку та споживання, елементи оздоблення та обладнання квартири.
Страхуванню може підлягати як все майно, так і його частка

Застраховані можуть бути додатково:
1.  Витрати на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове  місце,  які виконані для рятування майна та/або з метою зменшення збитків.
2.  Витрати по прибиранню, вказаної в Договорі страхування території, від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку.
Страхові ризики: 1.    Пожежа, вибух, влучення блискавки.
2. Стихійні лиха  (смерч, ураган, буревій, шторм, тайфун, схід снігових  лавин, обвали, оповзні, селі, повінь, паводок, злива, град, осідання ґрунту, затоплення ґрунтовими водами, падіння  дерев, каміння, землетрус.
3.  Падіння  літальних апаратів.
4.  Пошкодження водою.
5.  Протиправні дії третіх осіб (хуліганство, крадіжка, грабіж  або  розбій, погром чи вандалізм).
6.  Наїзд  техніки,  що рухається.
Страхова сума: Страхова сума встановлюється в межах вартості  застрахованого майна на момент укладання Договору страхування.


Вартість майна з метою  страхування визначається:
1.  Для будівель  і споруд, в т.ч. житлових будинків, дачних будинків, які належать громадянам на правах приватної власності, та інших основних засобів – за ціною придбання з вирахуванням зносу на час укладання Договору страхування, або  по вартості  будівництва у даний місцевості, будівлі  чи споруди, яка аналогічна тій, яка страхується, з урахуванням його зносу та експлуатаційно0технічного стану;
2.  Для машин,  обладнання та інвентарю – виходячи з суми,  необхідної для придбання об'єкта, що є аналогічним тому, що страхується, з врахуванням його зносу;
3.   Для товарно-матеріальних цінностей (в тому числі сировини, напівфабрикатів), товарів, що знаходяться в обігу (продукція, сировина, запаси) – по величині очікуваної середньомісячної решти  (за  згодою Сторін можливе інше визначення страхової суми даного виду  майна);
4. Для продукції власного виробництва – виходячи з розміру собівартості одиниці продукції;
5. Для майна, отриманого  внаслідок Договірних відносин – у розмірі балансової вартості  майна за даними бухгалтерського обліку підприємств, установ  та організацій, яким  належить це майно, але не більше суми,  за яку Страхувальник несе відповідальність перед власником;
6.  Для обладнання приміщень, які належать  Страхувальнику або передані Страхувальнику за договором оренди  приміщення,  без  вказівки їх вартості  – виходячи з витрат, які виконав Страхувальник чи орендодавець на ремонт і/або обладнання приміщень;
7. Для предметів  інтер'єру житла, ужитку та споживання, елементів оздоблення та обладнання квартири  Страхувальника – виходячи з витрат, необхідних для їх повторного придбання;
8. Вартість ювелірних та антикварних  виробів, колекцій, унікальних та рідкісних речей повинна бути підтверджена документально. Колекції, картини, рідкісні та унікальні  речі приймаються на страхування тільки в розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному документі компетентної установи, на момент укладання Договору страхування. Ті ж саме  умови враховуються в процесі страхування виробів з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного (кольорового) каміння (у тому ж числі монети, ордени, медалі, речі релігійного використання) та речі, які є складовою колекції, або  які є унікальними або  антикварними.


Річний страховий тариф, %:

  • Для орендованих приміщень:                  від 0,13% до 0,45%
  • Для промислових підприємств:               від 0,15% до 0,53%
  • Для обладнання, машин та устаткування:    від 0,11% до 0,51% 
  • Для офісних приміщень:                               від 0,07%  до 0,56%
  • Для меблів, оргтехніки та інше:                   від 0,10% до 0,58%
  • Для товарно-матеріальних цінностей:       від 0,20% до 0,9 %
  • Для зовнішнього обладнання:                    від0,20% до 1,35%

Термін страхування: До 1 року.
Для заставного майна – термін дії кредитного договору, збільшений на 30 днів.

 

Слідкуйте за новинами на

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.